Várkonyi Zoltán: Hálózati koncepció a felnőttkori tanulásban való részvétel kiszélesítésére

two person doing hand shake
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (www.szett.hu) vezetőivel és helyi társadalmi-gazdasági fejlesztéseken dolgozó tagszervezeteivel 2008-ban indult meg a közös gondolkodás arról, hogyan lehetne a helyi közösségek felelmelkedési esélyeit és aktivitását tanulási lehetőségek biztosításával erősíteni. A megoldások keresésében szembe kellett nézni számos nehezítő körülménnyel, mint például, hogy a felnőttkori tanulásban való részvétel hazánkban az egyik legalacsonyabb az európai összehasonlításban, a tanulás presztízse, hasznosságának megítélése a magyar felnőttek körében kiugróan kedvezőtlen, és többnyire a képzettebbek tanulnak. A nagyvárosokon kívüli vidéki településeken kevés helyen érhető el képzési lehetőség, és ritka az idősebb felnőttek, illetve az alacsony iskolázottságúak szükségleteihez, tanulási készségeihez és érdeklődéséhez igazodó tanulási-képzési program. Kevés a felnőttkori tanulás szakszerű támogatására, felnőttek tanítására felkészített oktató és felnőttképzési szakember.

A koncepciófejlesztés és kísérleti megvalósítás 2009–11-ben valósult meg dán és norvég szakemberekkel együttműködve. Ennek keretében az ország tíz településén nyitott tanulási központok jöttek létre. Ekkor kristályosodott ki a számos újszerű megközelítést integráló Nyitott Tanulási Központok Hálózatának (röviden NYITOK Hálózat) megvalósítási koncepciója, amely a következő fő alapelvekre épül:

Könnyű hozzáférés

Kiemelkedően fontos tervezési szempont volt a tanulási központ szolgáltatásaihoz, programjaihoz történő lehető legegyszerűbb hozzáférés biztosítása. Ezt egyrészt a tanulási központok központi elhelyezkedése, könnyű megközelíthetősége, valamilyen már működő helyi közösségi szolgáltatásba (művelődési ház, könyvtár, civil ház stb.) történő integrálása biztosította. Az alacsony belépési küszöbű szolgáltatás nyújtását nagy mértékben elősegítette, hogy szinte szó szerint az utcáról belépve, díjmentesen vehette igénybe bárki a számára releváns tanulástámogatási szolgáltatásokat. A nehezen bevonható és motiválható lakossági csoportok elérése érdekében a tanulási központ nemcsak saját fizikai elérhetőségén szolgáltat, hanem jelen van a helyi közösség életében fontos eseményeken és rendezvényeken, vagy mobilizáló programokat, pl véradást, sport- és szabadidős programokat szervez, ahol a felnőttek akár családtagjaikkal együtt játékos, szórakoztató módon kapcsolódnak be mini tanulási programokba, és szerzik meg első élményeiket.

Tanulási környezet és infrastruktúra

A tanulási központ kialakításánál a tanulást támogató környezet mellett cél volt a komfortérzet és a családias légkör megteremtésének elősegítése is. Tíz-tizenkét fő befogadására alkalmas helyiségben a berendezési tárgyak és az IKT infrastruktúra egyáltalán nem emlékeztetnek a hagyományos oktató termekre, ezzel is támogatják az interaktív tanulást és a csoportmunkát, és. Ez különösen fontos tényező az ellenállás és a tartózkodás oldásában azoknál a felnőtteknél, akik számára a gyermek- és ifjúkori iskolai kudarcok meghatározó élményt és gátakat jelentenek.

Tanulásszervezés és tanulástámogatás

A központok munkatársai, a lehetőségek függvényében, egy vagy két főállású, speciálisan a feladatra felkészített szakemberek. A hagyományos felnőttoktató ideáljától eltérően a tanulási tanácsadó egyrészt vállalkozó szellemű, jó szervezési, koordinációs készséggel rendelkező, másrészt a segítő szakmákban nélkülözhetetlen kommunikációs és szociális készségekkel magas szinten bíró, mások problémáira érzékeny, empatikus személy. Feladatuk egyrészt a tanulási központ mint helyi intézmény népszerűsítése, kapcsolatainak szervezése a helyi intézményrendszerben és közösségi térben, másrészt a potenciális tanulók elérése, bevonása, tanulási tanácsadás keretében egyéni szükségleteik, ambícióik és tanulási lehetőségeik feltárása, valamint sokrétű támogatásuk biztosítása tanulási útjuk során. Ez magában foglalja a tanulást akadályozó mentális és pszichoszociális tényzők lebontását, a folyamatos mentorálást, az egyén számára legmegfelelőbb tanulási tartalmak, formák és csoportok megtalálását.

A tanulás a tanulási központokban nemcsak tíz-tizenkét fős csoportokban, a kidolgozott tanulási programok alapján történik, hanem igények szerint a tanulási tanácsadó egyéni tanulási program kialakításában is segítséget tud nyújtani, illetve ha két-három-öt fő konkrét tanulási céllal összeáll, a tanulási tanácsadó segít a tanuláshoz szükséges feltételek biztosításában (hely, tanulási célok és folyamat meghatározása, az adott témában megfelelő kompetenciákkal bíró szakember vagy önkéntes oktató bevonása).

Közösségi tanulás – tanuló közösség

A tanulás nemcsak kemény munka, hanem közösségi élmény, öröm és szórakozás. A tanulócsoportok a helyi közösség ismerős és addig ismeretlen tagjai egymást motiválják, egymástól tanulnak, és a közös tanulási tevékenység folyományaként új közös tevékenységekbe kezdenek. Az együtt tanulók kölcsönösen segítik egymást, nemcsak a tanulásban, hanem azon kívüli problémák megoldásában is, például álláskeresésben, így erősödik a helyi közösség kapcsolati hálója, társadalmi szövete.

A helyi közösségbe való beágyazódást jelentősen elősegíti a tanulási központ körül szerveződő tanulási partnerség. Természetesen ennek legfőbb mozgatórugója az önkormányzat, de a legfontosabb helyi intézmények, gazdasági szereplők és civil szervezetek egyaránt meghívást kapnak a partnerek közé. A tanulási partnerség kulcsfontosságú fóruma a helyi kompetenciafejlesztési igények artikulációjának, a partnerek fontos segítséget tudnak biztosítani a különféle kompetenciafejlesztést igénylő helyi csoportok azonosításában, elérésében, adott esetben motiválásában és bevonásában. A helyi közösség meghatározó személyiségei, véleményformálói, a helyi intézmények és szervezetek vezető képviselői jelentősen hozzájárulnak a felnőttkori tanulás fontosságának tudatosításához.

Tanuló a középpontban

A nyitott tanulási központba betérők megkülönböztetett figyelmet kapnak, az első perctől kezdve fontos a személyes szükségletek és motivációk feltárása, az ezekhez illeszkedő tanulási lehetőségek megtalálása, hosszabb távon egyéni tanulási utak kialakítása.

A felkínált tanulási programok a csoportok és egyének sajátos szükségleteihez adaptálhatók, kiemelkedően fontos cél hogy mindenki elsajátíthassa a maga számára releváns és közvetlenül alkalmazható tudást, illetve kompetenciákat.

A tanulási programok túlnyomó többsége a mindennapi életben, a munkában hasznosítható alapvető „életkészségek” elsajátítására összpontosít, közöttük például digitális készségek és idegennyelvi készségek különféle szinteken, különféle ágazati szektorokhoz kapcsolódó alapkészségek (szövegértés, írás, számolás, kommunikáció, együttműködési készségek fejlesztése pl. a kereskedelemben, az építőiparban stb), munkaerőpiaci érvényesülés, közös tanulás gyermekeinkkel és szülői készségek fejlesztése, e-ügyintézés és környezettudatos háztartás vezetése stb. Legfontosabb cél, hogy a tanulók sikerélményeket szerezzenek a tanulás terén, úgy érezzék hogy az elsajátított kompetenciák képessé teszik őket életük pozitív befolyásolására,nehézségeik megoldására, munkaerőpiaci előmenetelre és magánéletük kiteljesítésére.

A rövid ciklusú 20–30 órás tanulási programokon elért sikerek sok tanuló esetében meghozhatják az étvágyat, vagyis az önbizalmat és a motivációt hosszabb lélegzetvételű, illetve szakmai képzésekhez, például a szakképző centrumok vagy más programok, képzők által felkínált képzési programokba történő bekapcsolódáshoz.

Hálózatszervezés – tudásmenedzsment

A koncepció pilot keretében történő sikeres gyakorlatba ültetését követően 2013 és 15 között a TÁMOP-5.3.9.-11/1-2012-0001 azonosító számú „Nyitok hálózat a társadalmi befogadásért” című pályázati program biztosított forrásokat a hálózat országos kiterjesztésére és a tanulási központok számának ötvenre bővítésére. Jelenleg pedig a GINOP-6.1.4-16 „Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban” pályázati program keretében elsősorban a foglalkoztathatóság és a munkavállalói hatékonyság javítása érdekében ajánl tanulási lehetőségeket a hálózat. Az egységes alapelvekre épülő fejlesztést, a magas szintű informatikai támogatást és az operatív működtetést a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért központi és regionális menedzsment, valamint koordinációs egységei biztosítják. A menedzsment közvetlen irányítása mellett működő Szakmai Szolgáltató- és Tudásközpont pedig a hálózat tagjai számára nyújt szakmai és módszertani támogatást, valamint facilitálja a belső tudásmegosztást és tapasztalatcserét. Ennek keretében valósul meg többek között a tanulási tanácsadók felkészítése és folyamatos mentori támogatása, központi tananyagfejlesztés, eljárások és módszertani megközelítések kidolgozása és megosztása, helyi „jó gyakorlatok” azonosítása és közkincscsé tétele, a nemzetközi know-how transzfer és tapasztalatcsere. Ez utóbbi az Európai Alapkészség Hálózat tagjaival való széleskörű együttműködés keretében valósul meg.

A NYITOK Hálózat mára mársok ezer honfitársunknak nyújtott lehetőséget pozitív tanulási tapasztalat és a gyakorlatban jól hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez, az egyéni és közösségi nyitáshoz az egész életen át tartó tanulás megvalósítására, új élet perspektívák feltárására. További működése és kiteljesedése pedig elősegítheti a sok éve alacsony hazai részvételi mutatók javulását, az alapkészségek és kulcskompetenciák hatékony felnőttkori fejlesztését.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s