Projekt rövid leírása

Learning by Doing projekt, melyet a Duna Transznacionális Program támogat, témája és térségi relevanciája miatt stratégiai jellegű, amelyben egyrészt minden Duna régió ország képviselteti magát, másrészt nemcsak kamarák vesznek részt benne, hanem a legtöbb országból nemzeti szintű hatóság is bevonásra került.

A projekt célja a szakképzésben érdekelt helyi szereplők (VET – Vocational Education and Training) kapacitásfejlesztése regionális, nemzeti és transznacionális partnerségek, együttműködések megerősítése révén, annak érdekében, hogy támogassa a Duna régió országaiban a szakképzési rendszerek hatékony fejlesztését és átalakítását, valamint hogy, megkönnyítse az átmenetet a Duna régió országaiban a munkahely alapú szakképzés vállalkozás- és gyakorlatorientált formái felé.

A projekt specifikus céljai:

  • intézményi kapacitásfejlesztés és a szakképzésben érdekelt szereplők együttműködésének erősítése,
  • transznacionális eszközök (kézikönyv és tudásközpont) létrehozása a szakképzési rendszerek hosszú távú fejlesztése céljából,
  • nemzeti és regionális szintű stratégiák és szakpolitikai ajánlások kidolgozása, szemléletváltás, gyakorlatorientált és keresletvezérelt szakképzési rendszerek és formák irányába történő elmozdulás érdekében.

A projekt a partnerek számára keretet biztosít a közös kapacitásfejlesztésre és a határon átnyúló tanulásra és tudásmegosztásra, melynek eredménye az intézmény szintű rendszerek megerősítése lehet.

Projekt időtartama: 2017. január 1. – 2019. június 30. (30 hónap)

Projekt költségvetése: 2 358 967, 80 EUR

Résztvevő országok: Magyarország, Horvátország, Csehország, Szlovénia, Bulgária, Románia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Ukrajna, Moldova, Németország, Ausztria, Szlovákia