Minőségbiztosítás a szakképzésben – az EQAVET Magarországon 2.

Az EQAVET hálózat

Az EQAVET Hálózat fő feladata a szakképzés minőségbiztosítása terén az európai együttműködés fenntartása és támogatása, az EQAVET Keretrendszer megismertetése, bevezetésének, alkalmazásának előmozdítása, ösztönzése, és a tagországok (szakmai-módszertani) támogatása az EQAVET nemzeti szinten történő bevezetésében.
Az EQAVET Hálózat jelenleg 34 európai ország képviselőit tömöríti, elnöki tisztét az EU Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, Szakképzés  és Felnőttkori tanulás részlegének mindenkori vezetője tölti be. Az EQAVET Hálózat tagjai évente egy alkalommal találkoznak plenáris ülés (Éves Hálózati Találkozó) keretében.
Az éves találkozók közötti időszakban a munka folyamatosságát az Irányító Bizottság biztosítja, amely európai szinten irányítja, koordinálja a Hálózat munkáját, tevékenységét, és amelynek a tagállamok képviseletét ellátó tagjait az Éves Hálózati Találkozó választja meg kétéves időtartamra.
Az EQAVET Hálózat Munkaprogramja számos olyan kulcsfontosságú feladatot, tevékenységet és előállítandó terméket tartalmaz, amelyek megvalósítása hozzájárul a szakképzési minőségbiztosítás folyamatos fejlesztéséhez és a minőségbiztosítás kultúrájának megteremtéséhez Európa szerte, valamint támogatja a Referencia Keretrendszer bevezetési folyamatát.

Minőségbiztosítás a szakképzésben – az EQAVET Magarországon 1.

Magyarország és az EQAVET

Az EU Bizottság javaslatára az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-án egy új európai jogszabályt – Ajánlást – fogadott el a szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszerének (European Quality Assurance Reference Framework, EQAVET) létrehozásáról.Az Ajánlás az EQAVET nemzeti bevezetésének támogatását egy újonnan megalakuló Hálózatban – az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET) Hálózatban -, és a nemzeti szakképzési minőségbiztosítási referencia pontok (Quality Assurance National Reference Point, QANRP) együttműködésével kívánja megvalósítani.

Magyarország a kezdetek (2005) óta aktívan részt vesz a szakképzés minőségbiztosítása terén folyó európai szakmai együttműködésben. Magyarország ma az EQAVET Hálózat egyik legaktívabb tagországa. Példás a szakmai munkakapcsolatunk és az együttműködésünk az Európai Bizottsággal és az EQAVET Titkársággal. 2007 óta folyamatosan részt veszünk az Irányító Bizottság munkájában, valamint a Hálózat és a nemzeti referencia pontok éves találkozóján, munkaértekezletén, az európai szakmai-fejlesztési tevékenységekben, a munkacsoportok munkájában, képviseltetjük magunkat és aktív szerepet (előadások tartása, workshopok vezetése, kerekasztal beszélgetésekben való részvétel) vállalunk EQAVET rendezvényeken, konferenciákon.

Magyarország az elsők között van azon EU tagországok körében is, amelyek már megvalósították szakképzési minőségbiztosítási rendszereik összehangolását az EQAVET Keretrendszerrel (Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer (ESZMK) kifejlesztése /2009-2011/).